Pusha API (Application Programming Interface)

Tanken med Pushas API är att utvecklare enkelt ska få tillgång till Pushas data och på så vis kunna skapa visualiseringar och andra applikationer kring datat. Än så länge kan det enbart användas till att hämta information, men längre fram kommer man även att kunna logga in och t.ex. posta länkar via API:et.

Vårt API är gratis och får användas av vem som helst men kräver att man skaffar en API-nyckel. API:et är begränsat till 1000 förfrågningar per ip-nummer per timme.

Pushas API är fortfarande i en tidig beta-version vilket innebär att vi kan komma att göra strukturella förändringar. Vi försöker dock hålla API:et bakåtkompatibelt och markera ålderdomlig syntax med DEPRECATED ett bra tag innan den slutar fungera. Följ våra API-nyheter får att hålla dig uppdaterad.

Dokumentation

Metoder
Noder