Metoder

Det finns 6 olika typer av objekt du kan få tillbaka från Pushas API; User, Link, Comment, Event, Similarity samt en Array av någon av dessa. För att komma åt objekten måste man använda sig av någon av de noder som listas i högermenyn. Eftersom man ofta vet vilken typ av objekt man är ute efter så har vi på denna metodsida valt att dela upp det så att vi listar noderna per objekt. Är du ute efter en medlem så kan du använda någon av noderna som listas under "Visa medlem", är du ute efter en array av medlemmar kollar du istället under "Visa medlemmar".

Förutom den information som specifieras i nodens url så kan man även skicka med ett antal parametrar som vi listar vid varje objekt-typ. Dessa lägger man till i url:en som en querystring. Den enda parametern som är obligatorisk är key. Parameternamnen är förhoppningsvis självförklarande, desc står för descending, alltså om man vill sortera resultatet i fallande ordning.

Visa medlem

Noder

 • http://service.pusha.se/user/{username}

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}

Exempel

http://service.pusha.se/user/Robert?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<user>
	<username>Robert</username> 
	<presentation><![CDATA[Jag heter Robert och är bosatt i Stockholm. ]]></presentation> 
	<regDate>2007-10-17 13:42:31</regDate> 
	<lastLogin>2009-10-01 19:01:03</lastLogin> 
	<lastActive>2009-10-01 19:01:03</lastActive> 
	<nrOfPopularLinks>1088</nrOfPopularLinks> 
	<nrOfSubmittedLinks>1931</nrOfSubmittedLinks> 
	<nrOfPushedLinks>10290</nrOfPushedLinks> 
	<nrOfComments>3442</nrOfComments> 
	<avatar>http://upload.pusha.se/1/Robert_200.jpg</avatar> 
</user> 

JSON

{
	"username":"Robert",
	"presentation":"Jag heter Robert och är bosatt i Stockholm.",
	"regDate":"2007-10-17 13:42:31",
	"lastLogin":"2009-10-01 19:01:03",
	"lastActive":"2009-10-01 19:31:10",
	"nrOfPopularLinks":1088,
	"nrOfSubmittedLinks":1931,
	"nrOfPushedLinks":10290,
	"nrOfComments":3442,
	"avatar":"http://upload.pusha.se/1/Robert_200.jpg"
}

Visa medlemmar

Noder

 • http://service.pusha.se/user/{username}/fans
 • http://service.pusha.se/user/{username}/friends
 • http://service.pusha.se/users
 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}
 • offset=(1,2,3,...)
 • limit=(1,2,3,...,[100])
 • orderBy=([username],regDate,lastLogin,lastActive,nrOfPopularLinks,nrOfSubmittedLink,nrOfComments)
 • desc=(true,[false])

Exempel

http://service.pusha.se/users/Robert,murtlest?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<users orderBy="username" count="2" total="2" offset="0" limit="100" desc="false">
	<user> 
		<username>murtlest</username> 
		<presentation><![CDATA[Hej jag heter Martin Lindkvist. ]]></presentation> 
		<regDate>2006-07-17 00:51:14</regDate> 
		<lastLogin>2009-10-16 09:30:05</lastLogin> 
		<lastActive>2009-10-16 09:30:05</lastActive> 
		<nrOfPopularLinks>1036</nrOfPopularLinks>
		<nrOfSubmittedLinks>2015</nrOfSubmittedLinks> 
		<nrOfPushedLinks>7371</nrOfPushedLinks>
		<nrOfComments>2924</nrOfComments> 
		<avatar>http://u.beta.pusha.se.s3.amazonaws.com/1/murtlest_200.jpg</avatar> 
	</user> 
	<user>
		<username>Robert</username> 
		<presentation><![CDATA[Jag heter Robert och är bosatt i Stockholm. ]]></presentation> 
		<regDate>2007-10-17 13:42:31</regDate> 
		<lastLogin>2009-10-01 19:01:03</lastLogin> 
		<lastActive>2009-10-01 19:01:03</lastActive> 
		<nrOfPopularLinks>1088</nrOfPopularLinks> 
		<nrOfSubmittedLinks>1931</nrOfSubmittedLinks> 
		<nrOfPushedLinks>10290</nrOfPushedLinks> 
		<nrOfComments>3442</nrOfComments> 
		<avatar>http://upload.pusha.se/1/Robert_200.jpg</avatar> 
	</user> 
</users>

JSON

{
	"orderBy":"username",
	"count":2,
	"total":2,
	"offset":0,
	"limit":100,
	"desc":false,
	"users":[
	{
		"username":"murtlest",
		"presentation":"Hej jag heter Martin Lindkvist.",
		"regDate":"2006-07-17 00:51:14",
		"lastLogin":"2009-10-16 09:30:05",
		"lastActive":"2009-10-16 10:05:06",
		"nrOfPopularLinks":1036,
		"nrOfSubmittedLinks":2015,
		"nrOfPushedLinks":7371,
		"nrOfComments":2924,
		"avatar":"http://u.beta.pusha.se.s3.amazonaws.com/1/murtlest_200.jpg"
	}
	,
	{
		"username":"Robert",
		"presentation":"Jag heter Robert och är bosatt i Stockholm.",
		"regDate":"2007-10-17 13:42:31",
		"lastLogin":"2009-10-01 19:01:03",
		"lastActive":"2009-10-01 19:31:10",
		"nrOfPopularLinks":1088,
		"nrOfSubmittedLinks":1931,
		"nrOfPushedLinks":10290,
		"nrOfComments":3442,
		"avatar":"http://u.beta.pusha.se.s3.amazonaws.com/1/Robert_200.jpg"
	}
 
	]
}

Visa länk

Noder

 • http://service.pusha.se/link/{linkId}

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}

Exempel

http://service.pusha.se/link/53530?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<link> 
	<id>53530</id> 
	<permaUrl>http://www.pusha.se/otroligt-liten-flodhast</permaUrl> 
	<url>http://juliasegal.tumblr.com/post/200619882/this-is-a-baby-hippo-it-is-very-cute-but-you</url> 
	<title>Otroligt liten flodhäst</title> 
	<description><![CDATA[Denna söta lilla flodhäst kan inte vara många dagar gammal.]]></description> 
	<submitor>Robert</submitor> 
	<submitDate>1254386222</submitDate> 
	<status>popular</status> 
	<moveDate>1254403622</moveDate> 
	<topics> 
		<topicname>djur</topicname> 
		<topicname>bilder</topicname> 
		<topicname>natur</topicname> 
	</topics> 
	<tags> 
	</tags>	
	<nrOfPushes>21</nrOfPushes> 
	<nrOfComments>2</nrOfComments> 
</link> 

JSON

{
	"id":53530,
	"permaUrl":"otroligt-liten-flodhast",
	"url":"http://juliasegal.tumblr.com/post/200619882/this-is-a-baby-hippo-it-is-very-cute-but-you",
	"title":"Otroligt liten flodhäst",
	"description":"Denna söta lilla flodhäst kan inte vara många dagar gammal.",
	"submitor":"Robert",
	"submitDate":2009-10-01 10:37:02,
	"status":"popular",
	"moveDate":2009-10-01 15:27:02,
	"topics":[
		"topicname":"djur",
		"topicname":"bilder",
		"topicname":"natur"
	],
	"tags":[
	],
	"nrOfPushes":21,
	"nrOfComments":2
}

Visa länkar

Noder

 • http://service.pusha.se/links
 • http://service.pusha.se/links/{kommaseparerade linkId:n}
 • http://service.pusha.se/links/popular
 • http://service.pusha.se/links/new
 • http://service.pusha.se/user/{username}/links
 • http://service.pusha.se/user/{username}/links/popular
 • http://service.pusha.se/user/{username}/links/new
 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}/links
 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}/links/popular
 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}/links/new

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}
 • offset=(1,2,3,...)
 • limit=(1,2,3,...,[100])
 • orderBy=([id],permaUrl,url,title,description,submitor,submitDate,status,moveDate,nrOfPushes,nrOfComments)
 • desc=(true,[false])

Exempel

http://service.pusha.se/links/53530,53213?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<links orderBy="id" count="2" total="2" offset="0" limit="100" desc="true"> 
	<link> 
		<id>53530</id> 
		<permaUrl>http://www.pusha.se/otroligt-liten-flodhast</permaUrl> 
		<url>http://juliasegal.tumblr.com/post/200619882/this-is-a-baby-hippo-it-is-very-cute-but-you</url> 
		<title>Otroligt liten flodhäst</title> 
		<description><![CDATA[Denna söta lilla flodhäst kan inte vara många dagar gammal.]]></description> 
		<submitor>Robert</submitor> 
		<submitDate>1254386222</submitDate> 
		<status>popular</status> 
		<moveDate>1254403622</moveDate> 
		<topics>
			<topicname>djur</topicname> 
			<topicname>bilder</topicname> 
			<topicname>natur</topicname> 
		</topics> 
		<tags> 
		</tags>	
		<nrOfPushes>21</nrOfPushes> 
		<nrOfComments>2</nrOfComments> 
	</link> 
	<link> 
		<id>53213</id> 
		<permaUrl>http://www.pusha.se/pusha-bloggen-amazon-s3-och-cloudfront-nordigt</permaUrl> 
		<url>http://blogg.pusha.se/amazon-s3-och-cloudfront/</url> 
		<title>Pusha-bloggen: Amazon S3 och CloudFront (Nördigt)</title> 
		<description><![CDATA[Ett nytt nördigt inlägg där vi berättar om hur vi använder Amazon S3 och CloudFront på Pusha.]]></description> 
		<submitor>murtlest</submitor> 
		<submitDate>1254215614</submitDate> 
		<status>popular</status> 
		<moveDate>1254240001</moveDate> 
		<topics> 
			<topicname>teknik</topicname> 
			<topicname>internet</topicname> 
			<topicname>nordigt</topicname> 
		</topics> 
		<tags> 
		</tags>	
		<nrOfPushes>13</nrOfPushes> 
		<nrOfComments>2</nrOfComments> 
	</link>
</links>

JSON

{
	"orderBy":"id",
	"count":2,
	"total":2,
	"offset":0,
	"limit":100,
	"desc":true,
	"links":[
	{
		"id":53530,
		"permaUrl":"otroligt-liten-flodhast",
		"url":"http://juliasegal.tumblr.com/post/200619882/this-is-a-baby-hippo-it-is-very-cute-but-you",
		"title":"Otroligt liten flodhäst",
		"description":"Denna söta lilla flodhäst kan inte vara många dagar gammal.",
		"submitor":"Robert",
		"submitDate":2009-10-01 10:37:02,
		"status":"popular",
		"moveDate":2009-10-01 15:27:02,
		"topics":[
			"topicname":"djur",
			"topicname":"bilder",
			"topicname":"natur"
		],
		"tags":[
		],
		"nrOfPushes":21,
		"nrOfComments":2
	}
	,
	{
		"id":53213,
		"permaUrl":"pusha-bloggen-amazon-s3-och-cloudfront-nordigt",
		"url":"http://blogg.pusha.se/amazon-s3-och-cloudfront/",
		"title":"Pusha-bloggen: Amazon S3 och CloudFront (Nördigt)",
		"description":"Ett nytt nördigt inlägg där vi berättar om hur vi använder Amazon S3 och CloudFront på Pusha.",
		"submitor":"murtlest",
		"submitDate":2009-09-29 11:13:34,
		"status":"popular",
		"moveDate":2009-09-29 18:00:01,
		"topics":[
			"topicname":"teknik",
			"topicname":"internet",
			"topicname":"nordigt"
		],
		"tags":[
		],
		"nrOfPushes":13,
		"nrOfComments":2
	}
 
	]
}

Visa kommentar

Noder

 • http://service.pusha.se/comment/{commentId}

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}

Exempel

http://service.pusha.se/comment/4000?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<comment> 
	<id>4000</id> 
	<link>6014</link> 
	<submitor>murtlest</submitor> 
	<message><![CDATA[Haha! Mycket roligt!]]></message> 
	<submitDate>1202914888</submitDate> 
</comment> 

JSON

{
	"id":4000,
	"link":"6014",
	"submitor":"murtlest",
	"message":"Haha! Mycket roligt!",
	"submitDate":1202914888
}

Visa kommentarer

Noder

 • http://service.pusha.se/comments
 • http://service.pusha.se/comments/{kommaseparerade commentId:n}
 • http://service.pusha.se/link/{linkId}/comments
 • http://service.pusha.se/links/{kommaseparerade linkId:n}/comments
 • http://service.pusha.se/user/{username}/comments
 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}/comments

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}
 • offset=(1,2,3,...)
 • limit=(1,2,3,...,[100])
 • orderBy=([id],link,submitor,message,submitDate)
 • desc=(true,[false])

Exempel

http://service.pusha.se/comments/4000,7124?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<comments orderBy="id" count="2" total="2" offset="0" limit="100" desc="false">
	<comment> 
		<id>4000</id> 
		<link>6014</link> 
		<submitor>murtlest</submitor> 
		<message><![CDATA[Haha! Mycket roligt!]]></message> 
		<submitDate>1202914888</submitDate> 
	</comment> 
	<comment> 
		<id>7124</id> 
		<link>12358</link> 
		<submitor>HejGustav</submitor> 
		<message><![CDATA[Många bilder/sekunden det där...]]></message> 
		<submitDate>1218374180</submitDate> 
	</comment> 
</comments>

JSON

{
	"orderBy":"id",
	"count":2,
	"total":2,
	"offset":0,
	"limit":100,
	"desc":false,
	"comments":[
	{
		"id":4000,
		"link":"6014",
		"submitor":"murtlest",
		"message":"Haha! Mycket roligt!",
		"submitDate":1202914888
	}
	,
	{
		"id":7124,
		"link":"12358",
		"submitor":"HejGustav",
		"message":"Många bilder/sekunden det där...",
		"submitDate":1218374180
	}
 
	]
}

Visa händelse

Noder

 • http://service.pusha.se/event/{eventId}

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}

Exempel

http://service.pusha.se/event/12000?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<event> 
	<id>12000</id>
	<link>2710</link> 
	<user>DiNer0</user> 
	<type>comment</type> 
	<eventDate>1186202388</eventDate> 
</event> 

JSON

{
	"id":12000,
	"link":"2710",
	"user":"DiNer0",
	"type":"comment",
	"eventDate":1186202388
}

Visa händelser

Noder

 • http://service.pusha.se/events
 • http://service.pusha.se/events/{kommaseparerade eventId:n}
 • http://service.pusha.se/events/comment
 • http://service.pusha.se/events/push
 • http://service.pusha.se/events/submission
 • http://service.pusha.se/link/{linkId}/events
 • /link/{linkId}/events/comment
 • /link/{linkId}/events/push
 • /link/{linkId}/events/submission
 • /links/{kommaseparerade linkId:n}/events
 • /user/{username}/events
 • /user/{username}/events/comment
 • /user/{username}/events/push
 • /user/{username}/events/submission
 • /users/{kommaseparerade usernames}/events

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}
 • offset=(1,2,3,...)
 • limit=(1,2,3,...,[100])
 • orderBy=([id],link,user,type,eventDate)
 • desc=(true,[false])

Exempel

http://service.pusha.se/events/12000,12001,12003?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<events orderBy="id" count="3" total="3" offset="0" limit="100" desc="false"> 
	<event> 
		<id>12000</id> 
		<link>2710</link> 
		<user>DiNer0</user> 
		<type>comment</type> 
		<eventDate>1186202388</eventDate> 
	</event> 
	<event> 
		<id>12001</id> 
		<link>2633</link> 
		<user>CodeOdyssey</user> 
		<type>push</type> 
		<eventDate>1186203205</eventDate> 
	</event> 
	<event> 
		<id>12003</id> 
		<link>2711</link> 
		<user>gandsdu</user> 
		<type>submission</type> 
		<eventDate>1186225258</eventDate> 
	</event> 
</events>

JSON

{
	"orderBy":"id",
	"count":3,
	"total":3,
	"offset":0,
	"limit":100,
	"desc":false,
	"events":[
	{
		"id":12000,
		"link":"2710",
		"user":"DiNer0",
		"type":"comment",
		"eventDate":1186202388
	}
	,
	{
		"id":12001,
		"link":"2633",
		"user":"CodeOdyssey",
		"type":"push",
		"eventDate":1186203205
	}
	,
	{
		"id":12003,
		"link":"2711",
		"user":"gandsdu",
		"type":"submission",
		"eventDate":1186225258
	}
 
	]
}

Visa likheter

Noder

 • http://service.pusha.se/users/{kommaseparerade usernames}/similarities

Parametrar

 • format=([xml],json,javascript)
 • callback={namn på callback-funktion} (Endast aktuellt vid format=javascript)
 • key={api-nyckel}
 • desc=(true,[false])

Exempel

http://service.pusha.se/users/murtlest,Robert,skanaar/similarities?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq&format=xml

XML

<similarities count="3" desc="false">
	<similarity> 
		<user1>skanaar</user1> 
		<user2>Robert</user2> 
		<similarity>0.0760256</similarity> 
		<updateDate>1254257252</updateDate> 
	</similarity> 
	<similarity> 
		<user1>skanaar</user1> 
		<user2>murtlest</user2> 
		<similarity>0.198404</similarity> 
		<updateDate>1254257252</updateDate> 
	</similarity> 
	<similarity> 
		<user1>murtlest</user1> 
		<user2>Robert</user2> 
		<similarity>0.322311</similarity> 
		<updateDate>1254416954</updateDate> 
	</similarity> 
</similarities>

JSON

{
	"count":3,
	"desc":false,
	"similarities":[
	{
		"user1":"skanaar",
		"user2":"Robert",
		"similarity":0.0760256,
		"updateDate":1254257252
	}
	,
	{
		"user1":"skanaar",
		"user2":"murtlest",
		"similarity":0.198404,
		"updateDate":1254257252
	}
	,
	{
		"user1":"murtlest",
		"user2":"Robert",
		"similarity":0.322311,
		"updateDate":1254416954
	}
 
	]
}

Dokumentation

Metoder
Noder