Begränsningar

När du skickar en request till Pushas API kan du i dagsläget få svar i xml, json eller javascript. Du specifierar vilket format du vill ha svaren i med hjälp av parametern format.

Antal förfrågningar

I dagsläget har vi en begränsning av antalet API-anrop på 1000 anrop per timme per ip-nummer. När denna gräns överskrids så svarar vi för det mesta med en felkod som indikerar felet men det kan även hända att vår server bara slutar svara.

Antal objekt

Pushas databas innehåller över 200 000 länkar och nästan 60 000 användare. Vi kan självklart inte låta dig hämta alla länkar på en gång. Vi har därför satt en begränsning så att du som max kan få tillbaka 100 objekt åt gången oavsett vilken typ av objekt det är du frågar efter.

Du kan dock med hjälp av parametern offset hämta ned 100 objekt i taget och spara dem på din egen server eller dator så att du tillslut har en fullständig databas med t.ex. alla länkar som finns på Pusha.

Dokumentation

Metoder
Noder