Nyckel

För att komma åt Pushas API behöver du en nyckel. API-nyckeln består av 32 slumpade bokstäver och siffror och måste skickas med i varje anrop.

Nyckeln är kopplad till ditt Pusha-konto. Här kan du enkelt bli medlem på Pusha och här finner du ett formulär för att skaffa API-nyckel för Pusha.

Om du vill skapa flera olika applikationer ser vi helst att du skaffar en separat nyckel för varje enskilt projekt. Det finns ingen gräns för hur många nycklar du kan ha - tvärtom, då du kan göra fler anrop till API:et om du använder olika nycklar. Däremot får du inte använda olika nycklar för samma applikation. Märker vi att vi får flera anrop från samma applikation med olika nycklar, så stänger vi av alla nycklar utom en.

Här är ett exempel på ett anrop till API:et med själva nyckeln markerad i fetstil (observera att denna nyckel inte fungerar utan du måste byta ut den mot din egen).

http://service.pusha.se/user/Robert?key=ltsc2roiahz3dkcap334bmsrnas8nosq

Dokumentation

Metoder
Noder